Con tôi không giống tôi chút nào. Tôi có cần xét nghiệm ADN?