TPHCM 0968 293979 ★ Hà Nội 0968 911884 ★ Đà Nẵng 0976 969551 ★ Cần Thơ 0966 911805

Xét nghiệm ADN 16 và 30 loci khác nhau như thế nào?