TPHCM 0968 293979 ★ Hà Nội 0976 737882 ★ Đà Nẵng 0976 969551

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn nên là tiêu chuẩn mới

Gọi ngay cho Lan để được tư vấn miễn phí

Lê Ngọc Lan — Trưởng phòng tư vấn