Xét nghiệm ADN chỉ 4 triệu, khuyến mãi Black Friday 2014