Mừng khai trương, tặng voucher đến 900.000đ khi làm xét nghiệm ADN