Quy trình kép xét nghiệm ADN có ưu điểm gì vượt trội?