Người mẹ có cần tham gia xét nghiệm ADN cha con hay không?