Độ mờ da gáy là gì? Độ mờ da gáy dày có nguy hiểm?