Trung tâm xét nghiệm ADN tại Hồ Chí Minh nhận được nhiều quan tâm của khách hàng