TPHCM 0968 293979 ★ Hà Nội 0968 911884 ★ Đà Nẵng 0976 969551

Giá của một lần xét nghiệm ADN là bao nhiêu?