Angelina Jolie Pitt đã chọn phẫu thuật, liệu còn lựa chọn khác?