Phí xét nghiệm ADN chỉ 3,6 triệu từ 6/4 đến 5/5/2015