TPHCM 0968 293979 ★ Hà Nội 0968 492449 ★ Đà Nẵng 0976 969551

Giám định ADN ông bà cháu

Phân tích 16 loci nhiễm sắc thể Y hoặc phân tích 44 loci

Bắt đầu Bảng giá

Gọi ngay cho Lan để được tư vấn miễn phí

Lê Ngọc Lan — Trưởng phòng tư vấn